Progress Eco S.A.

Producent sit przemysłowych

  1. PL
  2. EN
  3. DE
  4. ES
  5. PY
Urządzenia wibracyjne
Siatki architektoniczne

Szybkie zapytanieWyślij formularz

Newsletter


Zapytanie ofertowe: "Internacjonalizacja rozwiązań na bazie sit przemysłowych oraz siatek i kratek architektonicznych".

2016-05-09

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usług doradczych prowadzących do kompleksowego przygotowania , indywidualnego i profilowego modelu biznesowego internacjonalizacji , w ramach planowanego do realizacji projektu pt. " Internacjonalizacja rozwiązań na bazie sit przemysłowych oraz siatek i kratek   architektonicznych ".

czytaj więcej

Wyniki konkursu na zakup "Magazynowego systemu informatycznego", "Czytników"

2015-03-27

Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej z dnia 26.03.2015 r. informujemy , iż w konkursie na zakup :  " Magazynowego systemu informatycznego ", " Czytników "   zwyciężyła firma NAV.COM Sp.k.

czytaj więcej

Wymagania do zakupu: magazynowego systemu informatycznego - czytników w ramach projektu "Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A."

2015-03-10

Wymagania  do  zakupu :  magazynowego   systemu   informatycznego ,  czytników   w  ramach   projektu   " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." Nazwa :  Magazynowy  system  informatyczny

czytaj więcej

Wyniki konkursu na zakup: "System regałowy do magazynu", "System regałowy do hali produkcyjnej"

2014-12-15

Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej z dnia 12.12.2014 r. informujemy , iż w konkursie na zakup : "System regałowy do magazynu ", "System regałowy do hali produkcyjnej "   zwyciężyła firma MECALUX Sp . z o.o..

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

2014-12-04

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego   w  ramach   projektu    Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A. Nazwa   środka   trwałego :      System  regałowy  do  magazynu                                        System  regałowy  do  hali   produkcyjnej

czytaj więcej

Informujemy, iż postępowanie ofertowe dotyczące zakupu "Magazynowego systemu informatycznego" zostaje zakończone bez wyboru dostawcy.

2014-11-28

Po  przeprowadzonym   rozeznaniu   rynku   oraz   zapoznaniu   się  z  ofertami   potencjalnych   dostawców   Magazynowego   systemu   informatycznego   okazało   się ,  iż   konieczny  jest  również   zakup   czytników ,  które   są   integralną   częścią   s ystemu .  W  związku  z  tym ,  iż  jest to  projekt   dofinansowany   ze   środków   Unii   Europejskiej   konieczne  jest  uzyskanie   zgody   Jednostki   Wdrażającej   na   ich   zakup .  W  związku  z  powyższym   informujemy ,  iż   postępowanie   ofertowe   dotyczące   zakupu  " Magazynowego   systemu   informatycznego "  zostaje   zakończone   bez   wyboru   dostawcy .  Powiadomimy   Państwa  o  ponownym   rozpoczęciu   konkursu   ofert .

czytaj więcej

W konkursie ofert na zakupienie środka trwałego "Zgrzewarka uniwersalna stołowa" zwycięzyła firma SMOLTECH

2014-11-13

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  12.11.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   na   zakup   środka   trwałego  " Zgrzewarka   uniwersalna   stołowa "  zwyciężyła  firma  SMOLTECH   Technika   Zgrzewalnicza .  Protokłó  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Niniejszym informujemy, iż rezygnujemy z zakupu środka trwałego "Ciągarka".

2014-10-20

Niniejszym   informujemy ,  iż   rezygnujemy  z  zakupu   środka   trwałego  " Ciągarka ".  Zgodnie  z  wnioskiem  o  dofinansowanie   ciągarka   miała   służyć  do  wykonywania   ciągów   korekcyjnych   wejściowych  do  walcowania   drutów   profilowych ,  zależnie   od   ich   kształtów  i  własności   materiałowych .

czytaj więcej

Wymagania do nabycia systemu zarządzania produkcją

2014-10-16

Wymagania  do  nabycia   systemu   zarządzania   produkcją  w  ramach   projektu  :,,  Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A.”

czytaj więcej

W konkursie ofert na zakup środka trwałego "Maszyna pakująca" zwyciężyła firma PROMAG S.A.

2014-09-30

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  29.09.2014 r,  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Maszyna   pakująca "  zwyciężyla  firma  PROMAG  S.A. Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego . 

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." Maszyna pakująca

2014-09-17

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."   Nazwa   środka   trwałego :  Maszyna   pakująca Ilość  –  1  szt .

czytaj więcej

Przedłużenie terminu składania ofert na zakup środka trwałego "Ciągarka" do dn. 31.10.2014 r.

2014-09-01

Z  uwagi   na   brak   ofert   spełniających   założone   wymagania   budżetowe   na   zakup   środka   trwałego  " Ciągarka " w  ramach   projektu  " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A"  przedłużamy   termin   składania   ofert  do  31.10.2014 r.    

czytaj więcej

W konkursie ofert na wykonanie instalacji wodociągowej, gazowej i modernizacji instalacji kanalizacyjnej zwyciężyło przedsiębiorstow Instalacji Sanitarnych "Kanis"

2014-08-05

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  04.08.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   wykonanie   instalacji   wodociągowej ,  gazowej  i  modernizacji   instalacji   kanalizacyjnej   zwyciężyło   Przedsiębiorstwo   Instalacji   Sanitarnych  " Kanis "  Stanisław   Bielas Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Przedużenie terminu składania ofert na zakup środka trwałego "Ciągarka" w ramach projektu "Wdrozenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress Eco Spółka z ograniaczoną odpowiedzialnością S.K.A.

2014-08-01

Z  uwagi   na   brak   ofert   spełniających   założone   wymagania   budżetowe   na   zakup   środka   trwałego   „Ciągarka”  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez   Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A.”  przedłużamy   termin   składania   ofert  do 29.08.2014 r.

czytaj więcej

W konkursie ofert na zakup środka trwałego "Szlifierka do wałków" zwyciężyła firma MASTER Ltd Sp. z o.o.

2014-07-24

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  23.07.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Szlifierka  do  wałków "  zwyciężyła  firma MASTER Ltd  Sp . z o.o.. 

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonania instalacji wodociągowej / wykonania instalacji gazowej / modernizacji instalacji kanalizacyjnej

2014-07-24

Zapytanie   ofertowe dotyczące :   wykonania   instalacji   wodociągowej                   wykonania   instalacji   gazowej                   modernizacji   instalacji   kanalizacyjnej

czytaj więcej

W konkursie ofert na zakup środka trwałego "Stanowisko do zgrzewania - zgrzewarka do zgrzewania na płasko" zwyciężyła firma WELD technologia zgrzewania Sp. z o.o.

2014-07-24

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  01.07.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Stanowisko  do  zgrzewania  -  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko "  zwyciężyła  firma WELD  technologia   zgrzewania   Sp . z o.o.  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

W konkursie ofert na wykonanie monitoringu zwyciężyła firma GT ALARM System ochrony.

2014-07-23

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  22.07.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   wykonanie   monitoringu   zwyciężyła  firma GT ALARM System  ochrony . Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. " Szlifierka do wałków - kolejne przedłużenie terminu składania ofe

2014-07-21

"W  związku  z  przedłużeniem   terminu   składania   ofert   na   środek   trwały  " Szlfierka  do  wałków " w  ramach   projektu  " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."  niezbędna  jest  również   aktualizacja   złożonych   dotychczas   ofert . 

czytaj więcej

Wymagania na wykonanie monitoringu

2014-07-14

Wymagania   na   wykonanie   monitoringu   w  ramach   projektu    „ Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. " Szlifierka do wałków - kolejne przedłużenie terminu składania ofe

2014-07-02

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." -  kolejne   przedłużenie   termninu   składania   ofert Nazwa   środka   trwałego :  Szlifierka  do  wałków Ilość  -   szt . 1

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A" Ciągarka-ponowne przedłużenie terminu

2014-07-01

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu    „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." Nazwa   środka   trwałego :  Ciągarka

czytaj więcej

Inwag Systems zwyciężcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Waga towarowa"

2014-06-17

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  16.06.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Waga   towarowa "  zwyciężyła  firma  Inwag  Systems.  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

PRETOR Sp. z o.o. zwycięzcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Zestawy komputerowe"

2014-05-13

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  12.05.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Zestawy   komputerowe "  zwyciężyła  firma  PRETOR   Sp . z o.o..  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Jungheinrich Polska Sp. z o.o. zwycięzcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Wózki paletowe"

2014-05-08

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  12.03.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Wózki   paletowe "  zwyciężyła  firma  Jungheinrich   Polska   Sp . z o.o..  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. " Szlifierka do wałków - kolejne przedłużenie terminu składania ofe

2014-05-05

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." -  kolejne   przedłużenie   termninu   składania   ofert Nazwa   środka   trwałego :  Szlifierka  do  wałków Ilość  -   szt . 1

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. " Szlifierka do wałków - przedłużenie terminu składania ofert

2014-05-05

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." Nazwa   środka   trwałego :   Szlifierka  do  wałków Ilość  -  szt . 1.

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." Zestawy komputerowe

2014-04-30

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu    „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." Nazwa   środka   trwałego :   Zestawy   komputerowe Ilość : 2   szt .

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." Zestawy komputerowe

2014-04-30

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu    „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." Nazwa   środka   trwałego :   Zestawy   komputerowe Ilość : 2   szt .

czytaj więcej

COMMERCECON Sp. z o.o. zwycięzcą konkursu ofert na wykonanie: hali produkcyjnej; magazynowej; robót uzupełniających

2014-04-29

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  28.04.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   wykonanie : -  hali   produkcyjnej -  hali   magazynowej  ( namiot ) -  robót   uzupełniających  ( drogi ,  elewacje ,  ogrodzenia ,  portiernia , monitoring,  instalacje , media) zwyciężyła  firma  COMMERCECON   Sp . z o.o..  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Technologii dla Branży Naftowej i Gazowe NEFTEGAZ 2014 Moskwa / Rosja

2014-04-24

Serdecznie   zapraszamy  do  odwiedzenia   nas   na  15  Międzynarodowych   Targach   Sprzętu  i  Technologii   dla   Branży   Naftowej  i  Gazowej   NEFTEGAZ  2014 ,  które   odbędą   sie  w  dniach  26-28  maja  w  Moskwie  /  Rosja

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A." Szlifierka do wałków

2014-04-22

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." Nazwa   środka   trwałego :  Szlifierka  do  wałków Ilość  -  szt . 1.

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A." Szlifierka do wałków

2014-04-22

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." Nazwa   środka   trwałego :  Szlifierka  do  wałków Ilość  -  szt . 1.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych

2014-04-10

Zapytanie   ofertowe   dotyczące   wykonania   robót   budowlanych Nazwa   robót   budowlanych : Hala   produkcyjna Hala   magazynowa  ( namiot ) Roboty   uzupełniające  ( drogi ,  elewacje , ogrodzenia ,  portiernia , monitoring,  instalacje , media)

czytaj więcej

Instytut Obróbki Plastycznej zwycięzcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Stanowisko do zgrzewania - zgrzewarka do zgrzewania na okrągło"

2014-04-08

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  07.04.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Stanowisko  do  zgrzewania  -  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło "  zwyciężyła  firma  Instytut   Obróbki   Plastycznej .  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Instytut Obróbki Plastycznej zwyciężcą konkursu ofert na zakup środka trwałego " Walcarka drutów profgilowych"

2014-04-08

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  12.11.2013 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Walcarka   drutów   profilowych "  zwyciężyła  firma  Instytut   Obróbki   Plastycznej .  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Udział PROGRESS ECO w targach o tematyce górniczej w Kazachstanie

2014-04-02

Zwracamy   się  z  prośbą  o  przedstawienie   oferty   cenowej   na   zakup   usługi   wynajmu   powierzchni   wystawienniczej   wraz  z  zabudową   oraz   innych   niezbędnych   usług   podczas   targów  Mining World Central Asia,  Odbywających   się  w  terminie  17-19  wrzesień  2014 w  Ałmaty / Kazachstan . Zakup   dokonany  jest w  ramach   realizacji   progreamu   promocji  o  charakterze   ogólnym   na   terenie   Kazachstanu ,  Poddziałanie  6.5.2  Wsparcie   udziału   przedsiębiorców  w  programach   promocji   Progreamu   operacyjnego   Innowacyjna   Gospodarka .

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych

2014-03-26

Zapytanie   ofertowe   dotyczące   wykonania   robót   budowlanych Nazwa   robót   budowlanych : Hala   produkcyjna Hala   magazynowa  ( namiot ) Roboty   uzupełniające  ( drogi ,  elewacje , ogrodzenia ,  portiernia , monitoring,  instalacje , media)

czytaj więcej

Fronius Polska Sp. z o.o. zwycięzcą konkursu ofert na zakup środka twałego "Spawarka"

2014-03-24

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  21.03.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Spawarka "  zwyciężyła  firma  Fronius   Polska   Sp . z o.o..  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." Wózek narzędziowy

2014-03-19

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."   Nazwa   środka   trwałego :  Wózek   narzędziowy Ilość  –  1  szt .

czytaj więcej

F.H.U. EXPORT-IMPORT "ERFOLG" zwycięzcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Odkurzacz przemysłowy"

2014-03-14

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  13.03.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Odkurzacz   przemysłowy "  zwyciężyła  firma F.H.U. EXPORT-IMPORT " ERFOLG ".  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Jungheinrich Polska Sp. z o.o. zwycięzcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Akumulatorowy wózek unoszący"

2014-03-13

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  07.05.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Akumulatorowy   wózek   unoszący "  zwyciężyła  firma  Jungheinrich   Polska   Sp . z o.o..  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." Spawarka

2014-03-10

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."   Nazwa   środka   trwałego :  Spawarka Ilość  –  1  szt .

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." - Odkurzacz przemysłowy

2014-03-10

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego w  ramach   projektu    „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."   Nazwa   środka   trwałego :   Odkurzacz   przemysłowy Ilość :  1   szt .

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A."

2014-03-10

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego   w  ramach   projektu    „ Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." Nazwa   środka   trwałego :  Kompresor  /   Ilość   -  szt . 1. 

czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym

2014-03-10

Wniosek  o  dofinansowanie   udziału  w programie   promocji  o  charakterze   ogólnym

czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej ASPA Sp. z o.o. zycięzcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Zgrzewarka zwarciowa doczołowa"

2014-03-10

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  15.10.2013 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Zgrzewarka   zwarciowa   doczołowa "  zwyciężyła  firma  Przedsiębiorstwo   Aparatury   Spajalniczej   ASPA   Sp . z o.o..  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazkówopracowanych przez PROGRESS ECO S.A. zgrzewarka do zgrzewania "na okrągło"- ponowne przedłużenie terminu

2014-03-10

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie   w działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżetpaństwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A." zgrzewarka do zgrzewania "na płasko" - ponowne przedłużenie tarminu.

2014-03-10

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie   w działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżetu   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A. "Walcarka Drutów Profilowych" - przedłużenie terminu

2014-03-10

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu    „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." Nazwa   środka   trwałego :  Walcarka   Drutów   Profilowych

czytaj więcej

Firma INFINITY Doradztwo Inwestycyjn zwycięzcą konkursu ofert na "Wykonanie analizy rynku pod kątem możliwości zastosowań nowych produktów oferowanych przez Progress Eco S.A."

2014-03-10

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  24.09.2013 r  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na  " Wykonanie   analizy   rynku  pod  kątem   możliwości   zastosowań   nowych   produktów   oferowanych   przez  Progress Eco S.A."  zwyciężyła  firma INFINITY  Doradztwo   Inwestycyjne .  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A. "Zgrzewarka zwarciowa doczołowa"

2014-03-10

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie   w działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżetpaństwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Zgrzewarka   zwarciowa   doczołowa "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A. "Walcarka Drutów Profilowych"

2014-03-10

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego   w  ramach   projektu    „ Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." Nazwa   środka   trwałego :       Walcarka   Drutów   Profilowych    

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A. " Ciągarka"

2014-03-10

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego   w  ramach   projektu    „ Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." Nazwa   środka   trwałego :       Ciągarka   

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A. "Stanowisko do zgrzewania – zgrzewarka do zgrzewania na okrągło"

2014-03-10

Przedłużenie   terminu . PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazkówopracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżet   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło "

czytaj więcej

Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej z dnia 28.08.2013 r. informujemy, iż w konkursie ofert na zakup środka trwałego "Wózek widłowy" zwyciężyła firma TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o.. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej jest dostępny do wglądu w

2014-03-10

Przedłużenie   terminu .  Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczejwynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   FunduszuRozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko "  -  szt . 1.

czytaj więcej

Umowa o dofinansowanie w ramach projektu pn. "Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A."

2014-03-10

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO   S.A.   podpisało   z   : Polską   Agencją   Rozwoju   Przedsiębiorczości   Umowę   o   dofinansowanie   projektu   pn .  Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A.  w   ramach   Pilotażu   Wsparcie   na   pierwsze   wdrożenie   wynalazku   w 4  osi   priorytetowej   inwestycje  w  innowacyjne   przedsięwzięcia   Programu   Operacyjnego   Innowacyjna   Gospodarka   2007-2013  Projekt   jest   współfinansowany   przez   Unię   Europejską   z   Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego .

czytaj więcej

TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o. zwycięzcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Wózek widłowy"

2014-03-10

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  28.08.2013 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Wózek   widłowy "  zwyciężyła  firma  TOOLMEX  TRUCK  Sp . z o.o..  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazkówopracowanych przez PROGRESS ECO S.A. zgrzewarka do zgrzewania "na okrągło"- przedłużenie terminu

2014-03-10

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie   w działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżetpaństwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło "

czytaj więcej

"Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A." zgrzewarka do zgrzewania "na płasko" - ponowne przedłużenie terminu

2014-03-10

 " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A."  zgrzewarka  do  zgrzewania  " na   płasko " -  ponowne   przedłużenie   terminu

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A. - wózek widłowy

2014-03-10

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na   zakup   wózka   widłowego

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A. - zgrzewarka do zgrzewania "na płasko"

2014-03-10

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A. - "zgrzewarka do zgrzewania na okrągło".

2014-03-10

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło "

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." Nazwa środka trwałego: Ciągarka

2014-03-10

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu    „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." Nazwa   środka   trwałego :  Ciągarka Ilość  -  szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2014-03-10

Uprzejmie   informujemy , że firma Progress Eco S.A.  zrealizowała   projekt   pn . " Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych "...

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. " zgrzewarka do zgrzewania "na płasko" - ponowne przedłużenie tarminu.

2014-03-03

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżetu   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zgrzewarka do zgrzewania "na okrągło"- ponowne przedłużenie terminu

2014-03-03

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie   wdziałalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spólka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżetpaństwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. " zgrzewarka do zgrzewania "na płasko" - ponowne przedłużenie tarminu.

2014-03-03

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A. , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie   wdziałalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez   PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A. " współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżetu   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - Kompresor

2014-03-03

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A. -  Kompresor

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A" zgrzewarka do zgrzewania "na okrągło"-ponowne przedłużenie terminu

2014-03-03

Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A.,  ."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżet   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A" zgrzewarka do zgrzewania "na płasko"-ponowne przedłużenie terminu

2014-03-03

Przedsiębiorstwo  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A.,  ."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżet   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko " -szt  1.

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A" Ciągarka-ponowne przedłużenie terminu

2014-03-03

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu    „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." Nazwa   środka   trwałego :  Ciągarka

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A" zgrzewarka do zgrzewania "na okrągło"-ponowne przedłużenie terminu

2014-03-03

Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A.,  ."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżet   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A" zgrzewarka do zgrzewania "na płasko"-ponowne przedłużenie terminu

2014-03-03

Przedsiębiorstwo  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A.,  ."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżet   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko " -szt  1.

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A" Ciągarka-ponowne przedłużenie terminu

2014-03-03

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu    „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  Progress ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." Nazwa   środka   trwałego :  Ciągarka

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. " zgrzewarka do zgrzewania "na płasko" - ponowne przedłużenie tarminu.

2014-02-28

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżetu   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko "

czytaj więcej

Wymagania do zakupu środka trwałego w ramach projektu „Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." Nazwa środka trwałego: Wózki paletowe

2014-02-28

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu   „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." Nazwa   środka   trwałego :  Wózki   paletowe  - 2  szt .

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. " zgrzewarka do zgrzewania "na płasko" - ponowne przedłużenie tarminu.

2014-02-28

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżetu   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. " zgrzewarka do zgrzewania "na płasko" - ponowne przedłużenie tarminu.

2014-02-28

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A."  współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżetu   państwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   płasko "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zgrzewarka do zgrzewania "na okrągło"- ponowne przedłużenie terminu

2014-02-28

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A., w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie   wdziałalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO  Spólka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A." współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżetpaństwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło "

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazkówopracowanych przez PROGRESS ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zgrzewarka do zgrzewania "na okrągło"- ponowne przedłużenie terminu

2014-02-28

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A. , w  związku  z  projektem   pn . " Wdrożenie   wdziałalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez    PROGRESS ECO  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A. " współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   RozwojuRegionalnego  i  budżetpaństwa   ogłasza   nabór   ofert   na  " Stanowisko  do  zgrzewania  –  zgrzewarka  do  zgrzewania   na   okrągło "

czytaj więcej

CompAir Polska Sp. z o.o. zwycięzcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Kompresor"

2014-02-28

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  19.12.2013 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Kompresor "  zwyciężyła  firma  CompAir   Polska   Sp . z o.o..  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Wymagania do nabycia systemu identyfikacji materiałowej i operacyjnej

2014-02-28

  Wymagania  do  nabycia   systemu   identyfikacji   materiałowej  i  operacyjnej  w  ramach   projektu  : ,,  Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez   Progress Eco  Spółka  z  ograniczoną   odpowiedzialnością  S.K.A.”

czytaj więcej

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego

2014-01-02

Niniejszym   informujemy ,  iż   postępowanie   ofertowe   na  "System  identyfikacji   materiałowej  i  operacyjnej "  zostaje   zakończone   bez   wyboru   dostawcy   systemu . 

czytaj więcej

Wdrożenie w działalności gospodarczej wynalazków opracowanych przez PROGRESS ECO S.A. " Ciągarka" - przedłużenie terminu

2013-10-01

Wymagania  do  zakupu   środka   trwałego  w  ramach   projektu    „Wdrożenie  w  działalności   gospodarczej   wynalazków   opracowanych   przez  PROGRESS ECO S.A." Nazwa   środka   trwałego :      Ciągarka

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2012-02-16

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłasza   nabór   ofert   na   następujące   dostawy : I.  Stanowisko  do  cięcia   struktur   metalowych  –  szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2012-02-16

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłasza   nabór   ofert   na   następujące   dostawy : III.  Stół  do  montażu   struktur   metalowych  w  wyrobach  1,5 x 1,5 m –  szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2012-02-16

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłasza   nabór   ofert   na   następujące   dostawy : Stanowisko  do  szlifowania   powierzchni  –  szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2012-02-16

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO SPÓŁKA AKCYJNA , w związku z projektem pn . Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 – Bezpośrednie wsparcie sektora mikro , małych i średnich przedsiębiorstw , ogłasza nabór ofert na następujące dostawy : Stanowisko do cięcia profili pod kątem – szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2012-02-16

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłasza   nabór   ofert   na   następujące   dostawy : Stanowisko  do  czyszczenia    powierzchni  –  szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2011-12-29

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłasza   nabór   ofert   na   następujące   dostawy : II.  Stół  do  montażu   struktur   metalowych  w  wyrobach  3 x 3 m –  szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2011-12-29

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  realizacją   projektu   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych   oraz   wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-  2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłasza   nabór   ofert   na   zakup   środków   trwałych  -  Stanowisko  do  cięcia   struktur   metalowych  –  szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2011-12-29

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  realizacją   projektu   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłaszanabór   ofert   na   zakup   środków   trwałych   -  Stół  do  montażu   struktur   metalowych  w  wyrobach  3 x 3 m –  szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2011-12-29

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  realizacją   projektu   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata   2007-2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małycz i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłasza   nabór   ofert   na   zakup   środków   trwałych : -  Stół  do  montażu   struktur   metalowych  w  wyrobach  1,5 x 1,5 m –  szt . 1.

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2011-12-29

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  realizacją   projektu   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłasza   nabór   ofert   na   zakup   środków   trwałych -  Wózek   widłowy   szt  1

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych struktur metalowych

2011-12-06

Informujemy , że  Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA   podpisało  z  Zarządem   Województwa   Świętokrzyskiego   Umowę  o  dofinansowanie   projektu   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   struktur   metalowych ...

czytaj więcej

ZAKUP LINII DO PRODUKCJI STRUKTUR METALOWYCH - wydłużony okres składania ofert

2011-07-01

W  związku  z  brakiem   ofert  w  ramach   ogłoszenia   na   zakup   lini  do  produkcji   struktur   metalowych ,  wydłużamy   okres   składnia   ofert  do  dnia  31.07.2011.  

czytaj więcej

ZAKUP LINII DO PRODUKCJI STRUKTUR METALOWYCH - ponownie wydłużony okres składania ofert

2011-05-23

W  związku  z  brakiem   ofert  w  ramach   ogłoszenia   na   zakup   lini  do  produkcji   struktur   metalowych ,  wydłużamy   okres   składnia   ofert  do  dnia  31.10.2011.  

czytaj więcej

ZAKUP LINII DO PRODUKCJI STRUKTUR METALOWYCH - ponownie wydłużony okres składania ofert

2011-05-23

Przedsiębiorstwo   PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego  ...

czytaj więcej

ZAKUP OPROGRAMOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

2011-03-14

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowych   współfinansowanym   przez   Unię   Europejską  z  Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego  i  budżet   państwa  w  ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-2013,  Działanie  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  ogłasza   nabór   ofert   na   następujące   dostawy :

czytaj więcej

Pneumapol Jankowscy Spółka Jawna zwycięzcą konkursu ofert na zakup środka trwałego "Wózek narzędziowy"

2011-02-02

Zgodnie  z  decyzją   Komisji   konkursowej  z  dnia  18.03.2014 r.  informujemy ,  iż  w  konkursie   ofert   na   zakup   środka   trwałego  " Wózek   narzędziowy "  zwyciężyła  firma  Pneumapol   Jankowscy   Spółka   Jawna .  Protokół  z  posiedzenia   Komisji   konkursowej  jest  dostępny  do  wglądu  w  siedzibie   Zamawiającego .

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych elementów elewacyjnych i wykończeniowych

2010-10-28

Informujemy , że  Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA   podpisało  z  Zarządem   Województwa   Świętokrzyskiego   Umowę  o  dofinansowanie   projektu   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   elementów   elewacyjnych  i  wykończeniowychw   ramach   Działania  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnich   przedsiębiorstw ,  Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Województwa   Świętokrzyskiego   na   lata  2007-2013.

czytaj więcej

Zakup Tokarki Uniwersalnej

2010-06-25

Przedsiębiorstwo  PROGRESS ECO  SPÓŁKA   AKCYJNA , w  związku  z  projektem   pn .  Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   struktur   metalowych   realizowanym  w  ramach   Działania  1.1 –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora   mikro ,  małych  i  średnic

czytaj więcej

ZAKUP MODUŁÓW DO PRODUKCJI ARCHITEKTONICZNYCH STRUKTUR PLECIONYCH

2010-03-29

Przedsiębiorstwo   PROGRESS  ECO   SPÓŁKA    AKCYJNA ,  w   związku   z   projektem    pn .   Budowa    linii   technologicznej   do   produkcji    architektonicznych    struktur   metalowych    realizowanym   w   ramach    Działania   1.1  –  Bezpośrednie   wsparcie   sektora  mi[...]

czytaj więcej

"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

2010-02-09

2009 r. –  realizacja   projektu   „Opracowanie   Planu   rozwoju   eksportu   Przedsiębiorstwa Progress Eco S.A. -  jako   pierwszy   etap   zwiększania   konkurencyjności   firmy   na   rynkach  zagranicznych.”

czytaj więcej

Oferta "ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO I OPROGRAMOWANIA"

2009-12-01

Przedsiębiorstwo   PROGRESS  ECO   SPÓŁKA    AKCYJNA ,  w   związku   z   projektem    pn .  Budowa    linii   technologicznej   do   produkcji    architektonicznych    struktur    metalowych    realizowanym   w   ramach   Działania   1.1  –   Bezpośrednie    wsparcie    sektora  [...]

czytaj więcej

Budowa linii technologicznej do produkcji architektonicznych struktur metalowych

2009-12-01

Uprzejmie   informujemy , że firma Progress Eco S.A.  zrealizowała   projekt   pn . " Budowa   linii   technologicznej  do  produkcji   architektonicznych   struktur   metalowych "...

czytaj więcej


Nasza oferta produktowa w zakresie sit przemysłowych obejmuje sita stalowe, w tym zgrzewane sita szczelinowe Pro-SLOT®, rury szczelinowe Pro-SLOT®, sita plecione, sita tkane, sita harfowe, sita strunowe i sita prętowe, jak również sita poliuretanowe i gumowe w wersjach modułowej oraz napinanej. Jednocześnie oferujemy szeroki zakres wyrobów na bazie sit przemysłowych, w tym kosze do wirówek, sita łukowe, sita obrotowe, ramy sitowe oraz wkłady filtracyjne.